Куперштейн Леонід Михайлович

Публікації

Статті:

ФОРМАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТЬОВ

РІЗНИЦЕВО-ЗРІЗОВА ОБРОБКА З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИНЦИПІВ МОДУЛЯРНОЇ АРИФМЕТИКИ (THE DIFFERENCE CUT PROCESSING  USING MODULAR PRINCIPALS)

ВЛАСТИВОСТІ МАТРИЦІ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСКРИМІНАНТНИХ ФУНКЦІЙ (THE PROPERTIES OF MATRIX ELEMENTS OF DISCRIMINANT FUNCTION)

THE MODEL OF MULTIFUNCTIONAL NEURAL ELEMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS

APPLICATIONS OF DISCRIMINANT ANALYSIS METHODS IN MEDICAL DIAGNOSTICS

ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ В ЕКОНОМІЦІ

КЛАССИФИКАТОР БИОМЕДИЦИНСКИХ СИГНАЛОВ

АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ФОРМАЛЬНОГО НЕЙРОНА

МОДЕЛЬ ”БЫСТРОГО НЕЙРОНА” С ОБРАБОТКОЙ ДАННЫХ ПО ПРИНЦИПУ РАЗНОСТНЫХ СРЕЗОВ

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНВЕЄРНОГО ПРОЦЕСОРА З РІЗНИЦЕВО-ЗРІЗОВИМ ОБРОБЛЕННЯМ ДАНИХ

ДО ПРОБЛЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ШАХРАЙСТВА У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ НА БАЗІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЙРОСЕТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ИДЕНТИФИКАЦИИ СИМВОЛОВОВ

МОДЕЛЮВАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖІ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СИМВОЛІВ

SIMULATION OF THE NEURAL NETWORK TO SOLVE TASKS OF SYMBOLS IDENTIFICATION

РЕАЛІЗАЦІЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ НА ПОРОГОВОМУ ПІДСУМОВУВАЛЬНОМУ ПРИСТРОЇ

Матеріали конференцій:

НЕЙРОННА експертнА системА підтримки прийняття рішень для діагностування інсультів

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ЗАДАЧЕ ДИАГНОСТИКИ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ